COOKIES

cookies
Spis treści
Strona główna
Klasy 1-3
Klasy 4-6
Metody nauczania
Działalność szkolna
Nasze gabinety
Wszystkie strony

"ZABAWA JEST NAUKĄ, NAUKA - ZABAWĄ

IM WIĘCEJ ZABAWY TYM WIĘCEJ NAUKI"

Glenn Doman

JAK PRACUJEMY…

Nasza szkoła to nowoczesna placówka. Stawiamy sobie wiele wyzwań. Zaprosiliśmy do nas dzieci ze specyficznymi problemami edukacyjnymi i utworzyliśmy pierwsze w Legnicy klasy terapeutyczne oraz klasy dla dzieci sześcioletnich. Inspiracją są dla nas myśli  i dzieła pedagogów, którzy w imię podniesienia jakości nauczania, zrywają z tradycyjnymi metodami. Pracujemy metodami aktywnymi.

  • Przeorganizowaliśmy zajęcia szkolne, tak aby nasi uczniowie mogli eksperymentować, doświadczać poszukując, rozwiązywać problemy w zakresie różnych edukacji.
  • Wdrożyliśmy system wspierania i motywowania do odpowiedniego zachowania i nauki .
  • Stworzyliśmy w naszej szkole warunki przyjazne twórczej działalności uczniów.

 

„Szkoły powinny odznaczać się postawą wspomagającą i czynić wszystko, aby dziecko mogło przezwyciężyć trudności i zaspokoić swoją potrzebę poczucia mocy”

 

Naszym działaniom  towarzyszą przemyślenia tych pedagogów, którzy w swojej pracy zwracali uwagę na:

- równość każdego dziecka,

- prawo do twórczego działania i odkrywania świata,

- prawo do indywidualnego procesu uczenia się

-prawo do rozwijania samodzielności i wiary we własne siły.